آسمان مجازی

Virtual sky

Virtual sky

#

آسمان مجازی نسلی جدید ازسقف های کاذب است، که با انواع دیگر سقف های کاذب ترکیب می شود.

یک عامل موثردرطبیعی جلوه دادن این سقف نورپردازی موثرو اصولی آن است.

ازقابلیت های سقف آسمان مجازی

وزن کم و حمل آسان

ضد آب بودن

قابلیت کشسانی

تنوع دررنگ و نوع پارچه

و...


 

دیدگاه خود را بیان کنید