کفپوش های صنعتی

کفپوش-صنعتی,کفپوش,کفپوش-پلس-اورتان

مان شیمی پلیمر

#

کفپوش های صنعتی

کفپوش های صنعتی شامل کفپوش های بیمارستانی ( آنتی باکتریال - آنتی استاتیک ) می باشد.

کفپوش های  آنتی استاتیک ( مخصوص اتاق عمل - مخصوص اتاق های سرور)

سالن و سوله های کارخانجات 

پارکینگ های طبقاتی

سالن و کارخانجات لبنیات و کشتارگاه های صنعتی و ...