(لاک اپوکسی (رزین اپوکسی

لاک-اپوکسی,رزین-اپوکسی,اپوکسی,رزین,مان-شیمی

مان شیمی پلیمر

#

(لاک اپوکسی (رزین اپوکسی

لاک اپوکسی درگرید های مختلف بدون حباب ، ترانسپارنت ، 100 % شفاف

مخصوص کفپوش های سه بعدی

مخصوص تولید قطعات LED

مخصوص تولید قطعات تزئینی

لاک اپوکسی درصنعت چوب

مخصوص تولید میزهای مبلمان