بام پوش

بام-پوش,بام,پوشش-بام,عایق,عایق-بام,مان-شیمی

مان شیمی پلیمر

#

بام پوش

پوش بام - عایق ضد رطوبت - مقاومت 100 درصد دربرابر نشت آب و رطوبت 

مقاوم دربرابرنورخورشید - آنتی باکتریال

بهترین جایگزین ایزوگام - عایق ضد آب