رنگ پوشش نمای ساختمانی

نما-پوش,نما,پوشش,مان-شیمی

مان شیمی پلیمر

#

رنگ پوشش نمای ساختمانی

پوشش های رنگی - آنتی باکتریال.

مقاوم دربرابرنورخورشید.

 آب و رطوبت.

 جلوگیری از رشد خزه و جلبک.

بهترین جایگزین جهت رنگ آمیزی نمای ساختمان های سیمانی.