خمیر رنگ اپوکسی

خمیر-رنگ,اپوکسی,رزین,رزین-اپوکسی,مان-شیمی

مان شیمی پلیمر

#

خمیر رنگ اپوکسی

خمیر رنگ اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی ساخته شده و به همین دلیل باعث از بین رفتن خواص رزین اپوکسی نمیشود. مقدار مصرف خمیر اپوکسی برای هر 1000 گرم رزین اپوکسی 2 گرم می باشد که قابلیت هم پوشانی و رنگ پذیری رزین اپوکسی را به طور صددرصد دارد. خمیر های اپوکسی بر پایه مواد آنتی یو وی ساخته و فرموله شده اند و بعد از استفاده به هیچ وجه نخواهند داشت.