پارافیکس

پارافیکس,مان-شیمی,اپوکسی

مان شیمی پلیمر

#

پارافیکس

 

نوع F این محصول مناسب تیرچه جهت فوندوله می­باشد و همچنین نوع M و M4 اسپیسر مناسب تیرچه جهت غالب فلزی است.

 

قطرمیلگرد

(m.m)

پوشش بتن

(m.m)

مدل

06-18

15

Parafix m15-06-18

12-18

15

Parafix m4-15/12-18

06-10

15

Parafix f12/06-10