رنگ سنگ سیکاوا کد 5410

جوهر-سنگ,جوهر,سنگ,مان-شیمی,رنگ-سنگ

مان شیمی پلیمر

#

رنگ سنگ سیکاوا کد 5410

رنگ سنگ سیکاوا در رنگ های سیاه، قهوهای و سبز یک عصاره رنگدهی فوق مایع بر پایه حلال‌ها است. ویژگی‌های این محصول عبارتند از:

- راحتی اختلاط

- محلول شفاف و به این ترتیب بدون رسوبات پیگمنت‌های رنگ

- قابلیت نفوذ عالی در حفره‌ها و شیارهای سنگ‌های طبیعی و مصنوعی