ژل یا اپوکسی کپ سنگ کد 3011

ژل-اپوکسی,اپوکسی,ماستیک,کپ-سنگ,ژل-ماستیک-کپ سنگ

مان شیمی پلیمر

#

ژل یا اپوکسی کپ سنگ کد 3011

 ژل یا اپوکسی کپ سنگ: این محصول تیکسوتروپ با ویسکوزیته 70  و رنگ متمایل به طوسی جهت بقچه کردن یا کاور کردن کپ سنگ مورد استفاده قرار میگیرد. مدت زمان خشک شدن در دمای 25 درجه سیلسیوس، 6 ساعت می­باشد. از ویژگی های این محصول داشتن زمان مناسب برای واکنش و نفوذ در عمق سنگ، ثبات رنگ بدون انقباض و چسبندگی بسیار عالی می­باشد.