ماستیک های پلی استر

ماستیک,ماستیک-پلی استر,پلی-استر,رزین,رزین-پلی-استر

مان شیمی پلیمر

#

ماستیک های پلی استر

این ماستیک ها قابلیت رنگ پذیری بوسیله خمیر رنگ را داشته و دارای عمل آوری سریع و ثبات رنگی خوبی هستند. کاربرد های دیگر آن عبارتند از: چسباندن، پرکردن و بازسازی سنگ های مرمریت و غیره، بهبود بخشیدن به ظاهر سنگ و نوسازی.

دارای ویسکوزیته بالا (های ویسکوزیته)