چسب سوپر مگا اپوکسی

چسب,چسب_اپوکسی,چسب-مگااپوکسی,اپوکسی,رزین,رزین-اپوکسی,مان-شیمی,دیوارهای-پیش-ساخته

مان شیمی پلیمر

#

چسب سوپر مگا اپوکسی

 

چسب سوپر مگا اپوکسی

در سازه های پیش ساخته بتنی مانند دیوارها و استپر ها، پس از خارج شدن سازه از قالب های بتنی، در هنگام خشک شدن بر اثر انقباض و انبساط و یا کامل نبودن میکس ملات، ترک های مویرگی و عمیقی در سطوح  این سازه ها ایجاد می­شود. چسب سوپر مگا اپوکسی کد  2005  که یک محصول ماتریس مسلح شده به ادتیو های استحکام بخش می­باشد میتواند با توجه به گران روی بالا در عمق ترک ها و شیار ها نفوذ کند و بدون شیرین کیج یا جمع شوندگی سبب اتصال صددرصد ترک ها شود و مقاومت سازه را به نهایت استاندارد برساند. این محصول دو جزئی بوده که با جزء دوم یا اکتیویتور سخت کننده فرآیند پخت آن کامل میشود.